Stichting Herdenking Joods Ommen

 

Voor 1940 was er in Ommen een kleine Joodse gemeenschap. Slechts een enkeling heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd en alleen de Israëlitische begraafplaats herinnert ons nog aan hen. De Stichting Herdenking Joods Ommen is van mening dat zij, die eens deel uitmaakten van onze gemeenschap, een blijvende herinnering verdienen.

 

De Stichting Herdenking Joods Ommen (SHJO) is opgericht om de Joodse geschiedenis levend te houden en de Joodse medeburgers van Ommen te blijven herdenken.

 

De Stichting Herdenking Joods Ommen wordt ondersteund door alle geloofsgemeenschappen van Ommen, de Historische Kring Ommen, de Darde Klokke en Gemienschap Oll’Ommer. Ook de gemeente Ommen steunt de initiatieven.

 

Bestuur

Kest Jelsma                            (voorzitter)

Gerko Warner                         (secretaris)

Wim Neevel                            (penningmeester)