De Stichting Herdenking Joods Ommen (SHJO) is opgericht om de Joodse geschiedenis levend te houden en de Joodse medeburgers van Ommen te blijven herdenken. Om die reden doen we onderzoek naar het Joodse leven in Ommen en organiseren we verschillende activiteiten.

 

Wilt u het werk van Stichting Herdenking Joods Ommen ondersteunen, dan kan dit door een bijdrage over te maken op NL59 RABO 0125 5515 25.