Giften & donateurs

Wilt u het werk van Stichting Herdenking Joods Ommen ondersteunen, dan kan dit door een bijdrage over te maken op NL59 RABO 0125 5515 25.